Om thuis de woordpakketten in te oefenen werden ze opgenomen. Kies het woordpakket dat je wil oefenen.
 


Woordpakket 1 Woordpakket 6 Woordpakket 11 Woordpakket 16 Woordpakket 21
Woordpakket 2 Woordpakket 7 Woordpakket 12 Woordpakket 17  
Woordpakket 3 Woordpakket 8 Woordpakket 13 Woordpakket 18  
Woordpakket 4 Woordpakket 9 Woordpakket 14 Woordpakket 19  
Woordpakket 5 Woordpakket 10 Woordpakket 15 Woordpakket 20  

 

Om je woordpakket nog eens goed in te oefenen kan je in deze Excelbestanden de woorden nog eens typen en herbekijken. 

Als je op 'Excelbestanden' klikt krijg je een Exceldocument dat je eerst moet downloaden en daarna kan je dat document opslaan op je computer om er zo altijd aan te kunnen en zo je oefeningen te bewaren.

Je zou deze bestanden ook kunnen afdrukken om de woorden nog eens te schrijven.


Woordpakket 1

Denk aan:

Woorden net als rustig(e)
     De doffe klinker in achtervoegsel -ig(e)
 
Woorden net als heerlijk(e)
     De doffe klinker in achtervoegsels
     -lijk(e) of -elijk(e)
 

Woorden net als apen zweven over muren
    Verenkelen


Woordpakket 2
terug

Denk aan:

Woorden net als zich en gezicht
     Woorden met ch of cht 
     regel: g of ch? Meestal g.
                gt of cht? Korte klank?
                Dan cht, behalve bij ligt, legt en zegt


Woorden net als hond
     regel: d of t? Je verlengt het woord.

Aardrijkskundige namen
     regel: schrijf je altijd met een hoofdletter

Woorden net als
zatte vette kippen stoppen bussen
     verdubbelen


Woordpakket 3
terug

Denk aan:

Afkortingen met afkortingsteken

Afkortingen zonder afkortingsteken


Woordpakket 4
terug

Denk aan:

Woorden net als trein
     Tweeklank ei 

Woorden net als blij
     Tweeklank ij 

Woorden net als kous
     Tweeklank ou 

Woorden net als banaan
     Vreemde woorden met a 


Woordpakket 5
terug

Denk aan:

Woorden net als restaurant
     Vrije klinker o als au geschreven 

Woorden net als fabrikant
     Vrije klinker ie als i geschreven 


Woordpakket 6
terug

Denk aan:

Woorden net als rustig(e)
     De doffe klinker in achtervoegsel -ig(e) 

Woorden net als heerlijk(e)
     De doffe klinker in achtervoegsels
     -lijk(e) of -elijk(e) 


Woorden net als cent
     Woorden uitgesproken met s
     geschreven als c
 


Woordpakket 7
Terug

Denk aan:

Woorden net als opa's
   
 Weglatingsteken of apostrof op het
     einde van een woord

     Regel: na de lange klank a, i, o, u, y, e
                  enkel geschreven
                  schrijf je 's (anders s eraan)


Aardrijkskundige namen
     Regel: schrijf je met een hoofdletter

Woorden net als thee
     Woorden met th 

Woordpakket 8
terug

Denk aan:

Woorden net als 's Ochtends
     Weglatingsteken op apostrof bij het
     begin van een woord of zin 

     Regel: op de plaats waar je letters weglaat
                  schrijf je
                  een ' (weglatingsteken of apostrof)


Woorden net als wrat
     Woorden met wr uitgesproken als vr 

Woorden net als knie - knieën
     Trema of deelteken bij meervoud na ie 
      Regel: bij woorden met de klemtoon op ie
                   schrijf je in
                   het meervoud -ën, bij woorden zonder
                   klemtoon op ie schrijf je -¨n
                   (trema of deelteken)


Woorden net als zee - zeeën
     Trema of deelteken bij meervoud na -ee 
      Regel: bij woorden met ee op het einde
                   schrijf je in het
                   meervoud -ën (trema of deelteken)Woordpakket 9
terug

Denk aan:

Woorden net als fabrikant
     Vrije klinker ie als i geschreven 

Woorden net als materiaal
     Vrije klinker ie als i geschreven 

Woorden net als cola
     Woorden uitgesproken met k
     geschreven als c
 

Woorden net als hond
     Woorden met -d achteraan of
     op het einde van een woorddeel 

     Regel: d of t? Je verlengt het woord.


Woordpakket 10
terug

Denk aan:

Woorden net als radio
     Vrije klinker ie als i geschreven 

Woorden net als blij
     Tweeklank ij

Woorden net als groei, leeuw, nieuw
     Tweeklank oei, eeuw, ieuw 
     Tip: oei schrijf je altijd oei,
             eeuw schrijf je altijd eeuw,
            ieuw schrijf je altijd ieuw


Woordpakket 11
terug

Denk aan:

Woorden net als fabrikant
     Vrije klinker ie als i geschreven 

Woorden net als blij
     Tweeklank ij 

Woorden net als hond
     Woorden met -d achteraan of
     op het einde van een woorddeel 

     Regel: d of t? Je verlengt het woord
                 of woorddeelWoordpakket 12
terug

Denk aan:

Woorden net als Belgisch(e)
     Woorden met -isch of -ische 

Woorden net als kwaliteit
     Achtervoegsel -teit 

Woorden net als trein
     Tweeklank ei 

Woorden net als blij
     Tweeklank ij 

Woorden net als kous
      Tweeklank ou


Woordpakket 13
terug

Denk aan:

Woorden net als waarheid
     Achtervoegsel -heid 

Woorden net als politie
     Woorden uitgesproken met s als
      t geschreven: - tie 


Woorden net als station
     Woorden uitgesproken met s als
     t geschreven: -ti
 


Woordpakket 14
terug

Denk aan:

Medeklinkercombinaties in moeilijke woorden
Woorden net als bijzonder
     Uitspraak = ie 

Woorden net als trein
     Tweeklank ei 

Woorden net als blij
     Tweeklank ij 


Woordpakket 15
terug

Denk aan:

Woorden net als waarheid
     Achtervoegsel -heid 

Woorden net als fabrikant
     Vrije klinker ie als i geschreven 


Woordpakket 16
terug

Denk aan:

Woorden net als heerlijk(e)
     De doffe klinker in achtervoegsels -lijk(e)
     of -elijk(e) 

Woorden net als café
     Vrije klinker ee als é geschreven 

Woorden net als Oost-Vlaanderen
     Liggend streepje in samenstellingen
     van aardrijkskundige namen 

     Regel: je schrijft een liggend streepje bij
                  samengestelde aardrijkskundige
                 namen


Woorden net als Sint-Niklaas
     Liggend streepje bij samenstellingen met Sint 
     Regel: je schrijft een liggend streepje bij
                  samenstellingen met Sint. Woordpakket 17
terug

Denk aan:

Woorden net als vis
     Gedekte klinker 

Woorden net als circus
     Woorden geschreven met tweemaal c,
     de ene keer als s uitgesproken en
     de andere keer als k uitgesproken 


Woorden net als O.-L.-Vrouwekerk
     Tweemaal liggend streepje 

Woorden net als apen zweven over muren
     Verenkelen
Woorden net als
zatte vette kippen stoppen bussen
     Verdubbelen


Woordpakket 18
terug

Denk aan:

Woorden net als thee
     Woorden met th 

Woorden net als fabrikant
     Vrije klinker ie als i geschreven 

Woorden net als politie
      Woorden uitgesproken met s als
      t geschreven: -tie
 

Woorden net als cola
     Woorden uitgesproken met k
     geschreven als c
 


Woordpakket 19
terug

Denk aan:

Woorden net als België
     Trema of deelteken 

Woorden net als geërfd
     Trema of deelteken 
     Regel: na ge- en be- schrijf je een deelteken
                 op de e of i (niet bij o en a).
                 Ook een deelteken op de e van reële 


Woorden met bijzondere uitspraak


Woordpakket 20
terug

Denk aan:

Woorden net als opa's
     Weglatingsteken of apostrof op
     het einde van een woord
 
     Regel: na de lange klank a, i, o, u, y, e
                  enkel geschreven schrijf je 's
                  (anders s eraan) 


Woorden net als cent
     Woorden uitgesproken met s
     geschreven als c
 

Woorden net als cola
     Woorden uitgesproken met k
     geschreven als c
 

Woorden met bijzondere uitspraak


Woordpakket 21
terug
 

Denk aan:

Woorden net als fabrikant
     Vrije klinker ie als i geschreven 

Woorden net als apen zweven over muren
     Verenkelen

Woorden net als
zatte vette kippen stoppen bussen
     Verdubbelen