Om thuis de woordpakketten in te oefenen werden ze opgenomen. Kies het woordpakket dat je wil oefenen.

Woordpakket 1a Woordpakket 5 Werkwoorden 4  Woordpakket 13 Woordpakket 18
Woordpakket 1b  Woordpakket 6 Woordpakket10  Woordpakket 14   
Woordpakket 2  Woordpakket 7  Woordpakket 11  Woordpakket 15   
Woordpakket 3 Woordpakket 8  Het liggend streepje Woordpakket 16   
Woordpakket 4 Woordpakket 9  Woordpakket 12 Woordpakket 17   
 
Om je woordpakket nog eens goed in te oefenen kan je in deze Excelbestanden de woorden nog eens typen en herbekijken. 

Als je op 'Excelbestanden' klikt krijg je een Exceldocument dat je eerst moet downloaden en daarna kan je dat document opslaan op je computer om er zo altijd aan te kunnen en zo je oefeningen te bewaren.

Je zou deze bestanden ook kunnen afdrukken om de woorden nog eens te schrijven.

 

Woordpakket 1a


 
 

Woordpakket 1b

 
 


Woordpakket 2
Terug

Denk aan:

Woorden net als fabrikant
Vrije klinker ie als i geschreven
Woorden net als radio
Vrije klinker ie als i geschreven 
 

Woordpakket 3
Terug


Woorden net als Egypte
Gedekte klinker i als y geschreven
Woorden net als baby
Vrije klinker ie als y geschreven
Woorden net als hond
woorden met een -d achteraan of aan het einde van een woorddeel
regel-d of -t? verleng het woord of woorddeel 


 
 

Woordpakket 4
Terug


Woorden net als diner
Vrije klinker ee als er geschreven
Woorden net als trainen
Vrije klinker ee als ai geschreven
Woorden net als zatte vette kippen stoppen bussen
Verdubbelen
Woorden net als apen zweven over muren 
Verenkelen

Woordpakket 5
Terug


Woorden net als bureau
Vrije klinker o als eau geschreven
Woorden net als journalist
Vrije klinker oe als ou geschreven
Woorden net als militair
Vrije klinker in woorden met ai
Woorden net als apen zweven over muren
Verenkelen  

Woordpakket 6
Terug

 

Woorden net als fabrikant
Vrije klinker ie als i geschreven
Woorden net als serieus - kampioen
Vrije klinker ie als i geschreven

Woordpakket 7
Terug

   

Woorden net als eventueel - eventuele
Vrije klinker u in woorden met -ueel/-uele
Woorden net als apen zweven over muren
Verenkelen
Woorden net als vrije klinker in een gesloten lettergreep

Woordpakket 8
Terug

   

Woorden net als trein
Tweeklank ei
Woorden net als blij
Tweeklank ij
Woorden met tweeklanken in vreemde woorden
Woorden net als apen zweven over muren 
Verenkelen

Woordpakket 9
Terug

 

Woorden net als politie
Woorden uitgesproken met s als t geschreven
Woorden net als succes
Woorden uitgesproken met ks als cc geschreven
Woorden net als accu
Woorden uitgesproken met k als cc geschreven
Woorden net als cola
Woorden uitgesproken met k als c geschreven

Werkwoorden 4
Terug Voltooid deelwoord

Woordpakket 10
Terug

 

Woorden net als heerlijk(e)
de doffe klinker in achtervoegsel -(e)lijk(e)
Woorden net als politie
Woorden uitgesproken met s als t geschreven
Woorden net als cent
Woorden uitgesproken met s geschreven als c
Woorden net als aquarium
Woorden uitgesproken met k(w) als qu geschreven

Woordpakket 11
Terug


Woorden net als examen
Woorden uitgesproken met ks als x geschreven
Woorden net als café
Vrije klinker ee als é geschreven
Woorden net als cola en cent 
Woorden uitgesproken met k als c geschreven en
woorden uitgesproken met s geschreven als c

Het liggend streepje
Terug


Woorden net als na-apen
liggend streepje of koppelteken
Regel: Schrijf een liggend streepje (en geen trema) tussen
delen van samenstellingen
(om uitspraakverwarring tegen te gaan)
Woorden net als oud-leerling en ex-voetballer
liggend streepje of koppelteken
Regel: Schrijf een liggend streepje in samenstellingen met ex en oud.

Woorden net als Oost-Vlaanderen
Liggend streepje of koppelteken
Regel: Schrijf een liggend streepje bij samengestelde
aardrijkskundige namen en hun afleidingen

Woorden net als Sint-Niklaas
Liggend streepje of koppelteken
Regel: Schrijf een liggend streepje in samenstellingen met Sint.
 

Woordpakket 12
Terug


Woorden net als choco
Woorden uitgesproken met sj als ch geschreven
Woorden net als radio
Vrije klinker ie als i geschreven
Woorden net als serieus en kampioen
Vrije klinker ie als i geschreven
 

Woordpakket 13
Terug


Woorden net als journaal
Woorden uitgesproken met zj als j geschreven
Woorden net als giraf
Woorden uitgesproken met zj als g geschreven
Woorden net als kwaliteit
Achtervoegsel -teit
Woorden net als waarheid
Achtervoegsel -heid
 

Woordpakket 14
Terug


Woorden net als heerlijk(e)
De doffe klinker in achtervoegsel -(e)lijk(e)
Woorden net als zich en gezicht
Woorden met ch en cht
Woorden net als hond
Woorden met een -d achteraan of aan het einde van een woorddeel
Regel-d of -t? Verleng het woord of woorddeel
Woorden net als saus
Tweeklank au
Woorden net als België
Trema of deelteken
Regel: Voor een juiste uitspraak plaats je een deelteken of trema op de e.

Woorden met een n aan het einde van een doffe lettergreep
Niet uitgesproken, wel geschreven
Woorden met een bijzondere uitspraak

Woordpakket 15
Terug


Woorden net als knie - knieën en olie - oliën
Trema of deelteken bij meervoud na -ie
Woorden net als zeeën
Regel: Bij woorden met ee op het einde en een meervoud op -en
schrijf je in het meervoud -ën (trema of deelteken)

Woorden net als België
Trema of deelteken
Regel: Voor een juiste uitspraak plaats je een deelteken of trema of de e
Woorden net als cola
Woorden uitgesproken met k als c geschreven
Woorden net als politie
Woorden uitgesproken met s als t geschreven

Woordpakket 16
Terug

   

Woorden net als opa's
Weglatingsteken of apostrof aan het einde van een woord
Woorden net als cola
Woorden uitgesproken met k als c geschreven
Woorden net als handdoek
Verdubbeling medeklinker in samenstellingen
Eerst hakken en dan plakken!
Woorden met een bijzondere uitspraak
 

Woordpakket 17
Terug

   


Woorden net als cola
Woorden uitgesproken met k als c geschreven
Woorden net als Belg
Afleidingen van aardrijkskundige namen
Regel: Afleidingen van aardrijkskundige namen
        schrijf je met een hoofdlette
r
Woorden uit het Engels
 

Woordpakket 18
Terug

 

Woorden net als Belgisch(e)
Woorden met -isch of -ische
Woorden net als rustig(e)
De doffe klinker in achtervoegsel -ig(e)
Woorden net als thee
Woorden met th
Woorden net als politie
Woorden uitgesproken met s al t geschreven
Woorden uit het Frans